• Politika architektury a stavební kultury České republiky

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA připravilo Politiku architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 vláda schválila.

 • Politika architektury ČKA 2013

  Dokument Politika architektury České komory architektů vyjadřuje postoj ČKA v oblasti politiky rozvoje stavební kultury.

 • Politika architektury ČR - Národní program stavební kultury

  Od roku 2006, kdy dokument vznikl, proběhly desítky jednání zástupců ČKA s jednotlivými ministry, senátory, poslanci a dalšími zástupci státní správy, samosprávy i ostatních organizací.

 • Cesta ke schválení dokumentu Politika architektury ČR

  Dokument Politika architektury – Národní program stavební kultury doporučil v červnu ke schválení Senát PČR a zároveň se stalo v červenci jeho naplňování vládním úkolem, když byl schválen v Koncepci státní bytové politiky do roku 2020. ČKA usiluje od roku 2007 o to, aby byl dokument schválen vládou.

 • Evropské politiky architektury

  Ministerstvo pro místní rozvoj přeložilo do češtiny na základě doporučení ČKA vybrané dokumenty Politik architektury některých evropských zemí.

 • Závěry konference EFAP pořádané ve dnech 16.-18.4.2009 v Praze

  Hlavním cílem konference EFAP, kterou uspořádala Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) v rámci oficiálních akcí spojených s českým předsednictvím EU, bylo upozornit veřejnost a státní správu na důležitost kvalitní architektury pro život ve společnosti a tím zdůraznit pozici architektů a jejich vliv na vznik vystavěného prostředí. Přinášíme kompletní přehled o konferenci, program, přednášky zúčastněných a závěry konference.

 • Politika architektury - článek sestaven pro časopis ASB

  Většina evropských zemí v současné době disponuje dokumentem Politika architektury. Česká komora architektů počátkem roku 2007 sestavila podobný deklarativní dokument a má zájem na tom, aby byl schválen jako vládní usnesení. V loňském roce proto požádala o připomínkování textu všechna ministerstva, kterých se tento dokument týká, a v současné době zpracovává jejich připomínky. Zároveň připravuje v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009 konferenci na toto téma.