Od roku 2006, kdy dokument vznikl, proběhly desítky jednání zástupců ČKA s jednotlivými ministry, senátory, poslanci a dalšími zástupci státní správy, samosprávy i ostatních organizací.


Více informací o Politice architektury ČR

Aktuální návrh dokumentu Politika architektury ČR - Národní program stavební kultury