Úřední deska ČKA slouží pro doručení úřední korespondence - zejména oznámení s disciplinárními opatřeními. 15. den po vyvěšení je písemnost v souladu se správním řádem považována za doručenou.

VH ČKA 2005 schválila v rámci změn komorových řádů nový paragraf - Úřední deska ČKA.