XVI. valná hromada České komory architektů se uskuteční v sobotu 16. května 2009. Místo: Velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1.


 

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VH 2009

PROGRAM

9.30 – 10.00 Registrace účastníků valné hromady
10.00 – 10.10 Zahájení jednání valné hromady – slovo předsedy
10.10 – 10.20 Vystoupení hostů
10.20 – 10.40 Návrh a odsouhlasení předsedajících valné hromady, programu valné hromady, složení návrhové, volební a mandátové komise
10.40 – 11.00 Zprávy o činnosti orgánů ČKA a o plnění usnesení VH 2008
Rozprava/diskuse
11.00 Otevření kandidátních listin
11.00 – 11.30 Vystoupení kandidátů do samosprávních orgánů Komory
11.30 – 12.30 Blok I. – Změny řádů České komory architektů
12.30 Uzavření kandidátních listin a zahájení voleb
12.30 – 13.30 Přestávka
13.30 – 14.15 Blok II. – Hospodaření ČKA
Zpráva o hospodaření ČKA za rok 2008
Návrh rozpočtu ČKA na rok 2009
14.15 Uzavření volebních uren a ukončení voleb
14.15 – 15.15 Diskuse (aktuální téma)
15.15 – 15.45 Vyhlášení výsledků voleb do samosprávních orgánů ČKA
15.45 – 16.45 Usnesení valné hromady 2009
Závěrečné slovo
16.45 Ukončení valné hromady ČKA 2009

Časový program je orientační a může být v průběhu VH usnesením změněn.

V souladu s § 3 odst. 1 Jednacího řádu VH ČKA budou podrobnosti všem autorizovaným osobám odeslány e-mailem nejpozději 10 dnů před jejím konáním.

Zároveň upozorňujeme všechny členy na:
1. Možnost kandidovat do orgánů Komory – více informací naleznete v § 6 Jednacího řádu VH ČKA nebo vám budou poskytnuty prostřednictvím Kanceláře ČKA;
2. Možnost navrhnout změny vnitřních řádů Komory a 30 dnů před konáním VH je předložit předsedovi – více informací naleznete v § 4 odst. 2 Jednacího řádu VH ČKA.