XIX. valná hromada ČKA se konala den 21.4. 2012 v objektu Mendelovy univerzity v Brně.Dokumenty z VH ČKA 2012

 Usnesení valné hromady ČKA 2012

  1. příloha usnesení č.1 - výsledky voleb
  2. příloha usnesení č. 2 - změny řádů ČKA

Hlasování o návrhu závěrečného usnesení VH 2012:
Pro: optickou většinou, Proti: 0, Zdržel se: 1


Prezentace

 

 Námitka proti výsledku voleb 2012

Dne 25. 4. 2012 obdržela ČKA námitku Ing. Darka Laciny proti výsledku voleb do představenstva ČKA na valné hromadě konané dne 21. 4. 2012 v Brně.

Ing. Darek Lacina (dále „stěžovatel“) protestuje proti zvolení Ing. arch. Josefa Panny a to z důvodu domnělé účelovosti jeho kandidatury. Ing. arch. Panna kandidoval za středočeský region, se kterým není dle stěžovatele nijak propojen. Stěžovatel citoval údaje z obchodního a živnostenského rejstříku, z nichž žádný dle jeho názoru neposkytoval dostatečný právní důvod kandidatury za středočeský kraj.

Volební komise valné hromady, která se pro tento účel opětovně sešla, se rozhodla oslovit advokáta s odborností na volební tematiku a politologa JUDr. Uhla, který k záležitosti vypracovat stanovisko (v příloze). Z něj vyplývá, že kandidatura Ing. arch. Panny neoprávněná nebyla. JUDr. Uhl dále ČKA doporučil změnu koncepce voleb do orgánů ČKA. Jeho doporučeními se ČKA bude dále zabývat.