XX. valná hromada ČKA se konala 20. dubna 2013 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.


Usnesení  VH 2013 >>
Hlasování o návrhu závěrečného usnesení VH 2013:
Pro: 58, Proti: 3, Zdržel se: 1

Změny vnitřních řádů - přijaté návrhy >>

Zpráva o hospodaření 2012 >>

Profesní předpisy ČKA 2013 >>

Prezentace - Zpráva o činnosti představenstva 04/2012 - 04/2013 >>