Vyzýváme členy ČKA k předložení návrhů změn vnitřních řádů či dalších podnětů.


Vyzýváme Vás k podávání návrhů změn vnitřních řádů a návrhů, které se mají stát součástí závěrečného usnesení valné hromady dle § 4 odst. 2 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů.

Návrhy jsou předkládány předsedovi nejméně 30 dní před konáním valné hromady, a to písemně v hlasovatelném znění, s uvedením jména navrhovatele, popřípadě navrhovatelů. 

Vzhledem k  termínu XXVII. valné hromady ČKA, který byl stanoven na 18. dubna 2020, žádáme o zaslání Vašich návrhů nejpozději do 18. března 2020.

Podklady prosím zasílejte (optimálně v elektronické podobě) na kontaktní adresu: eva.faltusova@cka.cz 
Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1

V případě potřeby dalších informací se prosím obraťte na Evu Faltusovou, eva.faltusova@cka.cz, telefon +420 273 167 481