Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

-------------------

XXVI. valná hromada ČKA se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 od 9.30 hodin v Brně, v aule Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, Zemědělská 1

-------------------

• Valná hromada volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

• Valná hromada schvaluje: řády Komory (kromě autorizačního); výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení.

• Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady.

• Valná hromada může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva.

• Valná hromada může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti.

• Valná hromada se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.


 • Zápis z valné hromady ČKA 2012

  V Brně v budově Mendelovy univerzity se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo 311 členů.

 • Valná hromada ČKA v roce 2012

  XIX. valná hromada ČKA se konala den 21.4. 2012 v objektu Mendelovy univerzity v Brně.

 • Valná hromada ČKA v roce 2011

  XVIII. valná hromada ČKA se konala dne 16.4.2011 v nové budově fakulty architektury ČVUT v Praze.

 • Valná hromada ČKA v roce 2010

  Dne 17. 4. 2010 proběhla XVII. valná hromada ČKA 2010 v Pardubicích, která přijala Memorandum týkající se zadávání veřejných zakázek.

 • Zápis z valné hromady ČKA 2009

  V sobotu 16. května 2009 proběhlo v Praze ve Velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy zasedání XVI. valné hromady ČKA. Narozdíl od loňského zasedání v Olomouci a předloňského v Hradci Králové se jednalo jako vždy v Praze o jednodenní akci.

 • Valná hromada ČKA 2009

  XVI. valná hromada České komory architektů se uskuteční v sobotu 16. května 2009. Místo: Velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1.

 • Valná hromada ČKA 2008

  18. – 20. dubna 2008 se uskuteční v Olomouci Valná hromada České komory architektů 2008.

 • Usnesení VH ČKA 2007

  Datum konání: 28. dubna 2007

 • Valná hromada ČKA 2007

  V Hradci Králové se ve dnech 27.–29. 4. 2007 konalo zasedání valné hromady ČKA. V pátek proběhla diskuse na aktuální témata týkající se profese architekta, společenský večer spojený s přednáškou prof. Matúše Dully o slovenské architektuře a raut. Hlavní jednání valné hromady se uskutečnilo v sobotu a bylo zakončeno diskusí. Zájemci mohli v neděli zhlédnout při komentované prohlídce jedinečnou moderní architekturu tohoto východočeského města.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2006

  znění usnesení si můžete stáhnout zde v pdf formátu.