Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA), Evropské fórum politik architektury (EFAP) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

 

V současně době je ČKA aktivním členem ACE a ENACA.
Zároveň ČKA spolupracuje se zahraničními Komorami, a to především se Slovenskou komorou architektů.

Mezinárodní spolupráce je v gesci pracovní skupiny ČKA Zahraniční aktivity.

V roce 2017 má ČKA zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Na současné období bude zájmy architektů Evropy zastupovat Pavel Martinek, dlouholetý člen pracovní skupiny ČKA.

 • Evropský program PROF/TRAC

  V červnu 2016 vyhlásila Česká komora architektů výběrové řízení na Evropský program PROF/TRAC, školení na školitele v oblasti udržitelnosti.

 • ACE - dotazníky
 • Architekti v EU

  Zahraniční zástupci; výkon profese v zemích EU

 • How to practice architecture in the Czech Republic

  Registration with the Czech Chamber of Architects.

 • ACE

  Evropská rada architektů, Brusel, Belgie

 • EFAP

  Evropské fórum politik architektury, Paříž, Francie

 • Visegrádská 4

  Skupina architektonických institucí zemí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.

 • ENACA

  Evropská síť příslušných orgánů v architektuře

 • UIA

  Mezinárodní unie architektů, Paříž, Francie.

 • NCARB

  Národní rada Výborů pro registraci architektů, Washington, USA