Mezinárodní unie architektů, Paříž, Francie.

UIA_logo

UIA (Union Internationale des Architectes)  je nevládní organizace sdružující profesní instituce architektů ze 124 zemí po celém světě.
Založena byla roku 1948 a zastupuje přibližně 1,300,000 architektů.
Jejím posláním je reprezentovat architektonickou profesi a její činnosti, zejména vrámci mezinárodních vztahů:

  • mezi architektonickými organizacemi a architekty z různých zemí
  • paraelně s nevládními organizacemi s cílem rozvíjet interdisciplinární smlouvy a opatření
  • s mezivládními institucemi (UNESCO, ECOSOC, UNIDO,..)