UIA vydává newsletter, informace ze světa architektury.


Kompletní Newsletter lze nalézt na webu UIA >>

Březen 2013

- organizace architektů ve Španělsku (CSCAE) upozornila UIA na návrh zákona, který představil Ministr hospodářství a hospodářské soutěže. Návrh zákona navrhuje rozšíření právní způsobilosti u architektonického návrhu a realizace k ostatním profesím, zejména k inženýrům. Profesní organizace, pedagogové, studenti jsou pobouřeni touto iniciativou. Prezident UIA Albert Dubler podporuje stanovisko CSCAE. www.cscae.com

- zemřel architekt Kiyoshi Matsuzaki, bývalý předseda kanadské RAIC, (Royal Architectural Institute of Canada), který organizaci vedl v letech 2007 - 2009.

- Houstonská galerie umění "The Menil Collection" a její architekt Renzo Piano byli oceněni cenou Twenty-five Year Award, kterou uděluje Institut amerických architektů (AIA). Toto ocenění se uděluje budovám, které obstály ve zkoušce času 25 až 35 let jako ztělesnění architektonické dokonalosti. www.menil.org

- ve věku 91 let zemřela architektka Ada Louise Huxtable. Odešel první akreditovaný kritik architektury, jež skrze texty v The New York Times uváděla veřejnost do sféry městského plánování, architektury a designu tím, že denně měla zajimavé téma k debatě a dialogu. Stala se první držitelkou Pulitzerovi ceny za kritiku, pracovala jako zástupce kurátora architektury a designu v newyorském muzeu Moderního umění. Více info

- předsedou Mezinárodní rady francouzských architektů (CIAF) se v prosinci 2012 stal architekt Frédéric Ragot.

- šéfkou řecké národní sekce při UIA se stala architektka Fani Vavili, jež nahradila Lisu Siolu, která předsedala sekci 14 let a která po 4 roky vedla Region II. (kam patří také česká sekce při UIA).

- předseda irských architektů (RIAI), Michel Fagan a Ministr umění a dědictví Irska, Jimmy Deenihan vydali třetí číslo představující roční přehled irské architektury - 2012/13. Publikace obsahuje 20 příkladných realizací z oblasti kultury a vzdělání a bydlení. www.riai.ie

- koncem listopadu roku 2012 organizovala fakulta architektury na berlínské technické univerzitě mezinárodní sympózium a výstavu zaměřené na nové metody ve výuce architektury. Akce se zúčastnilo přes 180 účastníků a více než 60 přednášejících z USA, Latinské Ameriky, Evropy a Oceánie. Více info

 

Leden 2013

- kongres UIA v Tokiu 2011 byl oceněn Japonskou národní organizací věnující se turismu. Blahopřání převzal šéf organizační komise Yoshiaki Ogura.

- studenti univerzity v Tianjinu, Meng Jie a Zhang Zhizhe, zvítězili v mezinárodní studentské soutěži určené studentům z celého světa. Obdržel Hoop Cup 2012. Letos se bude konat 2. ročník této soutěže.

- 5. prosince 2012 zemřel ve věku 104 let brazilský architekt Oscar Niemeyer

- německá komora architektů a komora inženýrů zveřejnili portál, pro experty v oblasti energetické účinnosti, zda optimalizovat energetickou náročnost v nových stavbách nebo renovovat či sanovat stavby starší. Obě organizace také doufají, že vyvinou kategorie pro užití specifických materiálů, kategorie pro městské plánování a vytvoří lepší dostupnost v rámci tohoto portálu. www.energieeffizienz-planer.de

- Temporary Emergency Shelters - mezinárodní soutěž pro mladé architekty, která se poprvé konala v roce 2006 a kterou organizují Turecká komora architektů a její regionální pobočka v Antalyi. Projekty se přijímají do 15. března 2013 - www.youngarchitectsmeeting.com

- presidentka britské RIBA, Angela Brady, získala v UK ocenění nazvané Woman of Outstanding Achievement for Leadership and Innovation. Toto uznání vzdává hold na základě odborných posudků z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky.

- 89. předsedou Amerického institutu architektů se po Jeffu Potterovi stal Mickey Jacob.

- architekt Thom Mayne obdrží prestižní AIA Gold Medal 2013, kterou mu Americký institut architektů předá v březnu. www.aia.org

 

Listopad 2012

- Rada UIA se schází 2x do roka. Její v pořadí druhé setkání proběhlo ve Štrasburku,  18. - 19. října 2012 pod taktovkou německé, francouzské a švýcarské národní sekce. Následovalo jednání UIA komise pro vzdělávání. Rada UIA plánuje otevřít debatu o budoucnosti této organizace složené v první fázi z příspěvků všech 5-ti regionů na příštím jednání Rady v březnu 2013 v Durbanu (JAR).

- Národní rada organizace portugalských architektů OAP udělila UIA čestné členství. Oficiální předání proběhlo v Lisabonu v rámci Světového dne architektury dne 29. října 2012.

- první místo v mezinárodní soutěži VELUX award 2012 získali čínští studenti Federálního technologického institutu v Curychu Bo Li a Ge Men. Studenti z Korei, Polska a Číny obdrželi druhou a třetí cenu. Dále bylo uděleno 5 uznání poroty a to studentským týmům z Belgie, Číny, Dánska, Portugalska, Rumunska a Španělska.

- 11 provinciálních a územních organizací architektů v Kanadě vydalo program pro praktikující architekty ze zahraničí, kteří žádají o licenci, aby mohli projektovat v Kanadě. Kritéria zahrnují diplom, licenci pro poskytování arch. služeb v zahraničí, alespoň 7 let profesní praxe a alespoň 6 měsíců práce architekta na kanadském území. www.cacb-ccca.ca/aeve (Canadian Architectural Certification Board)

- projekty udržitelné architektury v jižní Africe - byly oceněny dvě venkovské školy, jež demonstrují podstatnou transformaci v návrhu vzdělávacích zařízení. Autoři škol Lebone II Coolege a Vele střední školy v Limpopo obdrželi cenu AFRISAM-SAIA.

- Nordic sekce při UIA zahrnuje Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a ostrovy Faroe. V období let 2013 - 2015 bude jako sekretariát sloužit za celou sekci Norsko. www.arkitektur.no

- kongres Svazu architektů Ruska (UAR) se konal v Moskvě ve dnech 16. - 17. října 2012. Mimo jiné dvě důležité záležitosti byly součástí kongresu. Jednak zlepšení legislativy v architektuře a územním plánování v rámci federace a dále vytvoření Ruské komory architektů. Tedy regulačního subjektu, kde budou registrováni kvalifikovaní architekti a který zajistí respektování národních a mezinárodních profesních norem.

Michel Barmaki (generální sekretář UIA) se zúčastnil kongresu a setkal se senátory Ruské federace v době, kdy Ruský parlament přijal chartu vytvořit komoru architektů.Suočasně se stal čestným členem UAR.

Andrej Bokov byl znovuzvolen prezidentem Svazu architektů Ruska a současně vybrán jako první předseda komory architektů.

- Institut architektů z Hong Kongu vydala učební materiál, který zcela odpovídá doporučení vydané pracovním programem UIA Architektura a děti. Učební materiál je navržen, aby zvýšil citlivost k architektuře a stimuloval kreativitu a kritické myšlení k stavebnímu prostředí studentům v jejich posledních ročnících středních škol. http://minisite.proj.hkedcity.net/hkiakit/eng/aboutus.html

- ve dnech 8. - 9. listopadu se konal v Bukurešti mítink členské základny Regionu II. (sem patří také ČKA). Akci zorganizovala rumunská instituce architektů (OAR) a předsedala vice-prezidentka Regionu II, Deniz Incedayi z Turecka.