Evropská rada architektů, Brusel, Belgie

Evropská rada architektů (ACE – Architect´s Council of Europe) byla založená v Trevisu (Itálie) dne 11. května 1990 sloučením bývalého Kontaktního výboru architektů sjednocené Evropy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) a bývalé Rady evropských architektů (CEA). Od té doby se Rada stabilně vyvíjí a naplňuje stanovené cíle a úkoly. Struktura ACE je navržena tak, aby udržovala a zabezpečovala vysokou úroveň efektivnosti v oblasti evropské architektonické a profesní politiky.

ČKA v ACE působí od roku 1999 (statut pozorovatele, od roku 2003 je aktivním členem) a pravidelně na její zasedání vysílá odborníky z orgánů Komory. Pro efektivnější spolupráci s tímto důležitým orgánem ČKA v rámci pracovní skupiny Zahraniční aktivity stanovila tzv. ACE tým zaměřený na prosazování standardů výkonů, legislativy a architektonických soutěží.

ACE Info >>

Seznam členů ACE >>

Tiskové zprávy ACE >>

Kontakt
www.ace-cae.eu

Generální sekretariát ACE
Rue Paul Emile Janson, 29
B-1050 Brusel
Belgie
Tel. : + 32 2 543 11 40
Fax : + 32 2 543 11 41 

ACE_logo