1)      Dotazník ohledně zavedení služebního průkazu (servis pass) a řešení regulačních překážek ve stavebnictví a obchodních službách

-        Předběžná hodnocení prováděná Evropskou komisí v minulých letech ukázala, že navzdory práci, která byla provedena na implementaci směrnice o službách, množství požadavků vedených členskými státy stále vytváří překážky pro poskytování služeb v jiných členských státech. To se týká administrativních požadavků a v některých případech i regulačních požadavků. Tento dotazník vyplývá ze strategie jednotného trhu, která navazuje na:

1)      Iniciativu zavedení služebního průkazu pro klíčové ekonomické sektory

2)      Činnost zaměřující se na odstranění regulačních překážek pro klíčové podnikatelské služby a služby z oblasti stavebnictví

3)      Činnost zaměřující se na požadavky týkající se pojištění odpovědnosti za škody pro podniky a poskytovatele stavebních služeb

-        Datum uzavření dotazníku: 26. července 2016

-        Přímý odkaz na dotazník:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationServicesPassport

-        Více informací >>

2)     Dotazník ohledně Start-up iniciativy

-        Nedávno přijatá strategie pro jednotný trh je jedním je základních stavebních kamenů širší evropské politiky, s cílem podpořit růst pracovních míst v Evropě. Informace získané na základě této konzultace budou pomáhat při identifikaci možných řešení a navrhování nové politiky či  podpůrných jednání na úrovni jak EU, tak jednotlivých členských států s cílem řešit potřeby startupů po celou dobu jejich životního cyklu.

-        Datum uzavření dotazníku: 31. července 2016

-        Přímý odkaz na dotazník:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative?surveylanguage=EN&language=EN

-         Více informací >>

3)    Dotazník ohledně regulovaných profesí: Národní akční plány členských států a proporcionalita v regulaci

-      V průběhu posledních dvou let prošly země EU vzájemným hodnocením kontroly regulačních opatření pro profesi. Toto hodnocení má zajistit legitimní cíle veřejného zájmu bez vytváření zbytečných překážek. Z tohoto důvodu byly vytvořeny Národní akční plány jednotlivých zemí, které uvádějí všechny navržené změny, které zajišťují, aby regulace byla co nejvíce efektivní, a to jak jak pro profesionály, tak pro spotřebitele. Tento dotazník je zaměřen na sdílení názorů na Národní akční plány jednotlivých zemí EU.

-         Datum uzavření dotazníku: 19. srpna 2016

-         Odkaz na národní akční plány zemí EU: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17943

-         Přímý odkaz na dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegProfConsultation2016

-          Více informací >>

4)     Sektorová studie ACE

-        ACE počtvrté zveřejnila celoevropskou studii týkající se architektonické profese. Tato studie se provádí jednou za dva roky a umožňuje sledovat, jak se mění povolání architekta, a to zejména s ohledem na měnící se ekonomické podmínky. Z tohoto důvodů ACE žádá o poskytnutí informací o Vás, Vaší praxi a Vašich názorech. Tyto informace jsou považovány za důvěrné a používány pouze pro statistické účely.

-        Dotazník je možné vyplňovat v českém jazyce!

-        Datum uzavření dotazníku: 31. srpna 2016

-        Přímý odkaz na sektorovou studii: http://www.tickbox.org/ACE_Home.asp?CID=34&MID=0000

-         Více informací >>