V srpnu 2014 ACE a Regionální rada architektů ASIA podepsali Memorandum o porozumění.


ACE_ARCASIA_0814

Při příležitosti konání 25. světového kongresu Mezinárodní unie architektů (UIA) v jihoafrickém Durbanu podepsala presidentka ARCASIA, paní Tan Pei Ing a president ACE, pan Luciano Lazzari Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi oběma kontinenty.

S ohledem na dlouholeté vazby a přesvědčení, že vzájemná spolupráce pomůže zajistit aktivity a účelnost v řešení vzájemných obav a zájmů vztahujícím se k architektuře, architektonickému vzdělávání, výzkumu, přeshraniční spolupráci, otázkám životního prostředí, profesnímu rozvoji a odborné praxi, obě organizace souhlasí:

1. s účinným nakládáním zdrojů obou stran u příslušných činností na všech úrovních
2. s posílením kapacity činností s ohledem na třetí strany
3. s prozkoumáním možností pro společné postoje a/nebo společné činnosti vůči třetím stranám
4. se spoluprací při lobování
5. s podporou vzájemného zastoupení v příslušných pracovních orgánech
6. se sdílením informací společného zájmu
7. a nakonec; obě strany se zavazují stanovit a konkrétně definovat užší spolupráci na politické, technické a pracovní úrovni

Celé znění dokumentu >>

ARCASIA - Architects Regional Council Asia
ACE - Architects´Council of Europe