ACE (Rada evropských architektů) zveřejňuje výsledky již pátého vydání Sektorové studie o stavu architektonické profese v Evropě.

Pátý ročník Sektorové studie evropské rady architektů ukazuje, že se profese architekta po ekonomické krizi stabilizuje a vykazuje pozitivní vyhlídky.

Sektorová studie je dvouletý průzkum zadaný ACE, jenž sbírá a analyzuje statistická, sociologická a ekonomická data o evropských architektech, architektonickém trhu a architektonické praxi. Výsledky jsou prezentovány formou grafů, tabulek a map, které jsou doprovázeny vysvětlujícími texty. Výsledky současně prezentují nasbíraná data ve všech členských státech ACE.

Na základě odpovědí sedmadvaceti tisíc architektů ze sedmadvaceti evropských států byla edice sektorové studie v roce 2016 obohacena o nové výzkumné oblasti, což nepochybně vytváří nejrozsáhlejší studii na téma architektonické profese v Evropě. Studie má tak nárok se stát základním referenčním nástrojem pro všechny odborníky z architektonické profese a stavebního prostředí.

Výzkum potvrzuje, že architektura je rostoucí profesí. Počet architektů v Evropě je odhadován okolo 600 tisíc a od roku 2014 se jejich počet zvýšil o čtyři procenta. I přes to, že je před námi ještě dlouhá cesta, než se profese navrátí do klidných vod před krizí v roce 2008, studie ukazuje četné známky oživení architektonického trhu a pozitivní vyhlídky pro profesi architekta. Hodnota architektonického trhu se nepochybně zvýšila, většina architektonických kanceláří eviduje vyšší zisky, počet architektů nevykonávajících praxi přitom o něco klesl. Studie současně potvrdila, že i sami architekti se ve většině zemí cítí výrazně sebevědoměji a pozitivně vnímají vlastní vyhlídky do budoucnosti a pro další roky předvídají více práce.

Nicméně průměrné pozitivní trendy na evropské úrovni nesmí skrýt fakt, že situace se v rámci evropských zemí výrazně liší. Hospodářský růst je slabší na jihu a není divu, že předpovědi pro tento region jsou více pesimistické.

„Sektorová studie přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti ACE v jednáních s tvůrci předpisů a politik, jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni“, říká prezident ACE Luciano Lazzari. „To nám také pomáhá lépe pochopit, jak byla naše profese ovlivněna a transformována ekonomickou krizí. Studie současně nabízí podrobný obrázek nové reality, jíž musí architektonická profese čelit,“ dodává.

Studie ke stažení zde