Architekti ČKA součástí pracovních skupin Evropské rady architektů.


Pracovní skupiny (WG - Working Groups) Evropské rady architektů jsou důležité aktivní články organizace. Členové WG jsou architekti ze zemí Evropské Unie, sdružených pod ACE. Ta spojuje zájmy 47 členských organizací zemí EU + Norska a Švýcarska.

Česká komora architektů jako člen Rady nominovala své zástupce do pracovních skupin ACE, které z velké většiny odpovídají našemu rozdělení. Prakticky jsou v bruselských WG zastoupeny jednotlivě.

Na výzvu ACE představenstvo ČKA v srpnu 2014 souhlasilo s návrhem delegátů jmenovaných do pracovních skupin Rady.

Pracovní skupiny ACE (WG - Work Groups) a členové za ČKA

Překlad - PSWGčlen ČKApředseda skupiny
Regulační záležitosti Regulatory Questions and Issues (RQI) Dalibor Borák John Graby (IE)
Profesní kvalifikační směrnice Professional Qualification Directive (PQD) Radek Kolařík Margaret O´Flanagan (IE)
Veřejné zakázky u arch. služeb Procurement of Architectural Services (PAS) Petr Lešek Thomas Maibaum (DE)
Architektonické soutěže Architectural Design Contests (ADC) Michal Fišer Georg Pendl (AT)
Standardy/pojištění Scope of Services  & Liability and Insurance (SoS&LI) Pavel Martinek Ruth Schagemann (DE)
Urbánní záležitosti a bydlení Urban Issues and Housing (UI) Josef Smutný Antonio Borghi (IT)

Pracovní skupiny uvedené v tabulce patří v současnosti mezi aktivní. Další WG v ACE jsou:

Professional Practice Experience +2; Continuous Professional Development; Trade in Services; Services in the Internal Market, Environment and Sustainable Architecture.

Za účelem probíhající úpravy evropské směrnice o uznávání profesních kvalifikací byly zřízeny skupiny PQD a PPE+2. Tato směrnice určuje pravidla v případě zájmu praktikovat za hranicemi ČR. Skupina Standardů a pojištění - (SoS&LI) se věnuje normám, BIM, spolupracuje s inženýry, nově je spojena s problematikou pojištění. Skupina Procurement of Architectural Services je nová skupina pokračující v činnosti původní Public Procurement (PP), jejíž úkolem je novelizace evropské směrnice.

Sekretariát ACE je nejen svou polohou v bruselském centru zaměřen na přímé působení na Evropské instituce, prosazující zájmy architektů.

Spolupráci s pracovními skupinami ACE je důležité propojení činných složek obou institucí. Chceme využít výsledků práce PS a jako členové této organizace (platící členské příspěvky) se aktivněji zapojit.

V případě Vašeho zájmu v této záležitosti prosím kontaktujte kancelář ČKA, Katku Folprechtovou, tajemníka PS zahraniční aktivity.

Webové stránky ACE: www.ace-cae.eu jméno: cca, heslo: ccacz20