ACE přivítalo zprávu přijatou výborem Evropského Parlamentu. Tisková zpráva ACE


Závěrečná jednání mezi evropskými institucemi se chystají nastartovat jednání ve věci novelizace směrnice o profesních kvalifikacích (PQD). Ačkoli přijatá zpráva výborem pro vnitřní trh při Evropském parlamentu (IMCO) byla daleko toho, co ACE chtělo prosadit, přeci jenom Rada architektů může ze zprávy vyvodit určité pozitivní závěry.

Následně poté, co IMCO přijalo závěrečnou zprávu paní Bernadette Vergnaud (zpravodaj Evropského parlamentu), výbor schválil odstartování prvního čtení s Evropskou komisí a s Radou ministrů.

Revize profesní direktivy (PQD) je jednou z 12 priorit stanovených v Aktu o jednotném trhu (Single market Act) http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_cs.htm - akční plán Evropské komise na zlepšení funkčnosti jednotného trhu. Součástí směrnice PQD přijaté v roce 2005, je automatické uznávání kvalifikací, které může využít sedm sektorálních profesí v rámci Evropy a to včetně profese architekta.

Již od počátku poradních a legislativních procedur, které Komise zahájila v roce 2010, se ACE snažilo zajistit, aby evropští tvůrci směrnice brali v úvahu zájmy profese. ACE podporuje hlavní inovaci revize PQD a to vytvoření Evropského profesního průkazu (EPC) ve formě elektronického certifikátu. Tento nový nástroj urychlí a usnadní proces uznávání odborných kvalifikací (a odborné praxe, článek 46), který provádí příslušný orgán v daném členském státě EU.

V souladu se zprávou přijatou výborem IMCO, architektonické vzdělání nyní tvoří buď „celkem nejméně 5 let denního studia“ (5+0), nebo „ne méně než 4 roky denního studia (…) a dvou let profesní praxe“ (4+2). Zatímco se ACE snaží stále obhájit minimum 5 let akademického studia doplněného dvěma lety profesní praxe, ve smyslu získání automatického uznávání v ostatních zemích EU, je volba schválená výborem IMCO určitým zlepšením ve srovnání s původním zněním směrnice z roku 2005, kde platí model 4+0. Dále je nutno podotknout, že ACE zajistilo vyjmutí architektonické profese z opatření nazvaného částečný přístup a podpořilo flexibilitu umožňující vzájemné uznávání různých přístupu k odborné praxi v rámci nového znění směrnice.

V následujících týdnech, Evropský Parlament, Komise a Rada pracují na dosažení dohody v rámci prvního čtení. ACE nadále chce, aby byl hlas evropských architektů slyšet a svou činnost směřuje k další plánované revizi směrnice v roce 2017, kdy se diskutované témata a úkoly opět otevřou.

--------------------------------

Evropská rada architektů (ACE) je zastupující organizace architektonické profese v Evropě. V současné době ACE sdružuje  46 organizací, které reprezentují odborníky v celé Evropské Unii, včetně zemí čekající na přístup do EU, dále Švýcarska a Norska. Jejich prostřednictvím ACE zastupuje zájmy přes 545 tisíc architektů z 33 zemí v Evropě. www.ace-cae.eu