Na dvouleté období bylo krom prezidenta zvoleno 5 členů představenstva.


Na pozvání švýcarských architektů (Conférence Suisse des Architectes - CSA) proběhla  druhá valná hromada Evropské rady architektů ve švýcarském Bielu a to ve dnech 6. - 7. prosince 2013.

Při této příležitosti byl zvolen nový prezident Luciano Lazzari, který nastoupil po paní Selmě Harrington, irské architektce, která organizaci vedla v letech 2010 - 2013.

Luciano Lazzari je členem italské organizace architektů (CNAPPC). Po dvouletém studiu na univerzitě v Kapském měste dokončil studia na londýnské Polytechnice. V současnosti spoluvede atelier "Studio Architetti Zelco Lazzari" v italském Terstu.

ACE má pokračovat v řešení záležitostí, které mají přímý dopad na profesi architekta a rozvíjet globální síť s cílem projevit větší zájem o služby architektů. Dále L. Lazzari uvedl, že má být posílena spolupráce mezi školami a studenty. ACE by měla být mostem mezi těmi co rozhodují a veřejností, mezi těmi, co ovlivňují profesi a těmi, kdo jí budou formovat.

Bylo zvoleno 5 nových členů představenstva (ACE Executive Board):

Dubravko Bacic (CCA, Chorvatsko)
Lionel Dunet (CNOA, Francie)
Wolfgang Haack (BAK, Německo)
Pierre-Henri Schmutz (CSA, Švýcarsko)
Sara Van Rompaey (CNOA, Belgie)

Doplní desetičlenné představenstvo, jehož část byla zvolena na základě rotace:

Bulent Batuman (CAT, Turecko)
Vincent Cassar (KTP, Malta)
Martin Drahovsky (SKA, Slovensko)
David Falla (RIBA, UK)
Indrek Näkk (UEA, Estonsko)

prosinec 2013