Evropská rada architektů (ACE) opět zahájila za asistence společnosti Mirza&Nacey Research, svou sektorální studii- profese architekta v Evropě 2012.


Navazuje a aktualizuje na Sector study, která byla poprvé spuštěna v roce 2008, naposledy v roce 2010. Poskytuje konkrétní údaje a statistiky architektonické profese v Evropě. Studie v roce 2010 se zúčastnilo kolem 10 tisíc architektů z 25 zemí Evropy, což představuje zájem o 25%vyšší, než tomu bylo v roce 2008.

Členům České komory architektů byl po 14. květnu 2012 zaslán email s odkazem na on-line dotazník. Dále dne 28. května byla odeslána první připomínka k vyplnění dotazníku, dne 11. června 2012 druhá. Společnost Mirza&Nacey Research odpovědi zpracuje a výsledky prezentuje na valné hromadě ACE v Bruselu ve dnech 30.11. - 1.12. 2012. Finální výsledek členským organizacím k dispozici od ledna 2013.

Výsledky studie na webu ACE:
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/251/language/en

V případě dotazů kontaktujte Mirza & Nacey Research, vince@mirza-nacey.com.