Dokument ACE (Evropské rady architektů) - Elektronická příručka zadávání veřejných zakázek architektonických služeb


Obecné informace k soutěžím v Evropě : souteze_souhrnny_dokument.ppt z roku 2006.