Podmínky zaregistrování se v ARB (Architects Registration Board) k výkonu povolání architekta ve Velké Británii.


Ve Velké Británii je institucí s právem přezkoumávat žádosti a uznávat profesní kvalifikaci nutnou k výkonu profese architekta Architects Registration Board (ARB). Pouze osoby zapsané v registru architektů mohou užívat titul "architekt".

Podrobné informace o tom, jak postupovat při registraci (v angličtině).