Podmínky CNOA (Conseil National de l'Ordre des Architectes) k výkonu povolání architekta ve Francii


Pro výkon profese architekta ve Francii je nutné být zapsán v regionální komoře architektů té lokality, ve které architekt požádal o samostatný výkon povolání (celkem 26, kontakt). 

Obecné informace k zaregistrování  (v angličtině)

Prodrobněji na www.architectes.org  (ve francouzštině), případné dotazy Isabelle MOREAU internat@cnoa.com.