Podmínky BAK (Bundesarchitektenkammer) k výkonu povolání architekta v Německu


Pro výkon profese architekta v Německu je nutné být zapsán v Komoře architektů (uznávací orgán) té spolkové země, ve které architekt požádal o samostatný výkon povolání (celkem 16 spolkových Komor - v němčině). Ty jsou součástí spolkové komory architektů BAK, avšak jejich požadavky se mohou lišit - Architect in Germany