Podmínky zaregistrování se v SBA (Stichting bureau architectenregister) k výkonu povolání architekta v Nizozemí


V Nizozemí je institucí s právem přezkoumávat žádosti a uznávat profesní kvalifikaci nutnou k výkonu profese architekta Stichting bureau architectenregister (SBA). Pouze osoby zapsané v registru architektů mohou užívat titul "architekt" - www.architectenregister.nl

Informace, jak postupovat při registraci (v angličtině).

BNA - www.bna.nl  Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten =  Royal Institute of Dutch Architects.