Pravidla Slovenské komory architektů na usazení se a na hostování architektů z České republiky k výkonu povolání architekta ve Slovenské republice z 18.1.2005


Obecné podmínky pro zahraniční architekty

Ve vztahu k České komoře architektů uplatňuje Slovenská komora architektů následující pravidla:

Pravidla

Žádost o zápis do registru hostujících architektů

Žádost o vydání potvrzení o uznání dosáhnuté kvalifikace

Podrobnější informace na http://www.komarch.sk/