Srovnání systémů přístupu k povolání "architekt" v Evropě.


Materiál uvádí program vzdělávání na vysokých školách architektury v evropských zemích, povinnou či nepovinnou odbornou praxi po ukončení vzdělání či během studia a další zajímavé informace.

Přehledný text zpracoval architekt Borys Czarakcziew, člen Komory architektů Polska (IARP), za spolupráce skupiny ENACA a pracovní skupiny PPE+2 ACE (Evropská rada architektů).

Text z ledna 2013 je v anglickém jazyce.

Comparison of the systems of access to the architect´s profession in Europe >> (PDF, cca 8MB)