Podmínky BAIK (Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten) k výkonu povolání architekta v Rakousku.


Pro výkon profese architekta v Rakousku je nutné být zapsán v regionální komoře architektů té lokality, ve které architekt požádal o samostatný výkon povolání (celkem 4 Komory - kontakty). 

Obecné informace k zaregistrování  (v angličtině)

Podrobněji na www.arching.at, případné dotazy cornelia.hammerschlag@arching