Zahraniční zástupce je čestná funkce, popsána v § 21a OJVŘ ČKA, která zajišťuje informace z oboru v dané zemi či lokalitě a zajišťuje případný styk s místními institucemi.


Institut zahraničního zástupce je popsán v § 21a Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů (OJVŘ ČKA) a je nástrojem představenstva ČKA.

§ 21a

zahraniční zástupci

a zástupci v zahraničních profesních orgánech a institucích

 

(1)    Zahraniční zástupce a zástupce v zahraničním profesním orgánu nebo instituci (dále jen „zahraniční zá­stupce“) je pomocným orgánem Komory, který zejména zprostředkovává informace mezi představenstvem, po­případě dalšími orgány Komory a členy Komory působí­cími v zahraničí.

 

(2)    Zahraniční zástupce po dohodě s Komorou zajiš­ťuje styk Komory se zahraničními institucemi profesní­ho zaměření, popřípadě s odpovědnými orgány veřejné správy v místě jeho působení a na podkladě zvláštního pověření s nimi jedná jménem Komory.

 

(3)    Zahraniční zástupce může být členem pracovní skupiny pro zahraniční styky a má právo účasti s hlasem poradním na zasedáních představenstva Komory.

 

(4)    Zahraničního zástupce zřizuje pro danou oblast, orgán nebo instituci představenstvo Komory, uzná-li to za účelné, a to obvykle pro určitý stát, popřípadě pro území několika států.

 

(5)    Člena Komory, zpravidla řádného, ustavuje do funkce zahraničního zástupce svým rozhodnutím představenstvo, obvykle na doporučení členů Komory. Svým rozhodnutím ho z této funkce rovněž odvolává.

 

Zahraniční zástupci byli osloveni  předsedou Janem Vranou a dne 15. 2. 2011 na jednani představenstva schváleni.

Zahraniční zástupce je čestná funkce, která zajišťuje informace z oboru v dané zemi či lokalitě, zajišťuje případný styk s místními institucemi a je považován za garanta při sjednávání grantů pro studenty a absolventy v rámci zahraničních studijních cest.

Zahraničními zástupci byli dne 16.3.2012 jmenováni architekti:

Thomas Bitnar, USA

Radim Boháček, Kanada

Yvona Boháčková, Kanada

Jasan Burin, USA

Georg V. Koenigsmarck, Německo

Milan Pitlach, Německo

Kontakty na zástupce jsou k dispozici na mailu info@cka.cc