Evropské fórum politik architektury, Paříž, Francie

EFAP_logo

EFAP (European Forum for Architectural Policies)  je mezinárodní síť věnující se podpoře a propagaci architektury, architektonické politiky v Evropě a spojující dohromady veřejnou správu, profesi, kulturu a vzdělávání.
EFAP si klade za cíl šířit povědomí o politikách architektury skrze odborná setkání s experty, na veřejných akcích a pomocí publikací.

EFAP-FEPA představenstvo - Board of Administrators 2014/2016 board.administrators@efap-fepa.org

  • Michel Ricard (France) president individual member
  • Chantal Dassonville (Belgium) treasurer Fédération Wallonie-Bruxelles | Administration Générale de l’Infrastructure | Cellule Architecture, www.cfwb.be
  • Lionel Dunet (France) Architects’ Council of Europe | Conseil des Architects d’Europe, www.ace-cae.eu
  • Georg Pendl (Austria) Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, www.arching.at
  • Andrea Rumpf (Luxembourg) Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie Luxembourg, www.fondarch.lu


Kontakt
European Forum for Architecture Policies a.i.s.b.l.
Rue de l’Ermitage 55, B-1050 Bruxelles
T +351 213241116 | F +351 213241101
E info@efap-fepa.org | W www.efap-fepa.org