Ministerstvo pro místní rozvoj přeložilo do češtiny na základě doporučení ČKA vybrané dokumenty Politik architektury některých evropských zemí. V Kanceláři ČKA jsou k dispozici v plném znění v tištěné i elektronické podobě.


Architektura a udržitelnost - Deklarace a politika Evropské rady architektů (ACE - Evropská rada architektů)

Finská politika architektury - Vládní program politiky architektury

Akční program prostorového plánování a kultury v Holandsku

Státní politika architektury v Irsku

Zpráva o stavební kultuře v Německu - Výchozí situace a doporučení

Architecture.now - Norská politika architektury

Architektura a politika - Švédská politika architektury

 

Zájemcům dokumenty na vyžádání kdykoli zašleme v digitální podobě, v tištěné podobě je lze zhlédnout v Kanceláři ČKA.

Vybrané pasáže z jednotlivých dokumentů byly od čísla 4/2010 přetiskovány do roku 2012 v Bulletinu ČKA.