V červnu 2016 vyhlásila Česká komora architektů výběrové řízení na Evropský program PROF/TRAC, školení na školitele v oblasti udržitelnosti.


Na základě zaslaných materiálů členové PS vzdělávání vyhodnotili přijaté přihlášky zaslané do výběrového řízení Evropského programu PROF/TRAC a vybrali dva kandidáty, které doporučilo Představenstvu ČKA. Na základě rozhodnutí Představenstva se mezinárodního školení v Záhřebu ve dnech 19. – 21. září 2016 zúčastnil Ing. arch. Dalibor Borák a Ing. arch. Renata Vrabelová.

Cíle programu PROF/TRAC

Jedním z cílů projektu PROF-TRAC je rozvoj evropského centrálního programu Školení pro školitele. Cílem je zefektivnit a sjednotit stávající školící materiály či akreditační systémy celoživotního vzdělávání. Program vytvoří „ambasadory“, kteří budou iniciovat a organizovat národní školící programy a budou školit školitele v národním měřítku.

Průběh školení

První část kurzu byla věnována přednáškám zaměřeným na vývoj národních kurzů. Přednášky vedli zkušení profesionálové z partnerských organizací HIA a ISSO (Nizozemí), AAU (Dánsko), ČVUT (Česká republika) a IVE (Španělsko). Přednášky se zaměřili na různé oblasti jako je mapování potřebných dovedností, popis dostupných výukových materiálů, moderní výukové metody a v neposlední řadě na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), jejich konstrukci, uvedení do provozu i následný provoz. Druhá část kurzu proběhla formou workshopu. Během něj týmy z každé země vytvořili školicí kurz specifický pro potřeby dané země. Celý kurz byl ukončen prezentací výsledků workshopu a diskusí. 

Zpráva ze služební cesty - ing. arch. Renata Vrabelová