Tento dokument potvrzuje záměr IFLA a EFLA pracovat na sjednocení obou organizací. Je důležité, aby národní organizace zahradních a krajinných architektů jasně rozuměly sdíleným výhodám členství v IFLA a EFLA a zároveň si uvědomovaly důležitost profesní jednoty.


IFLA a EFLA zahájily proces sjednocení. V rámci monitorovacího projektu EU bylo dohodnuty následující principy :

 1. IFLA a EFLA budou společně pracovat na sjednocení v jednu organizaci
 2. Národní organizace budou mít poradní hlasy v procesu rozhodování
 3. V rozhodovací procesu o sjednocení IFLA a EFLA se schvaluje princip jednoho hlasu za každou národní organizaci
 4. Pouze jeden delegát za každou národní organizaci bude reprezentovat svoji organizaci v IFLA i EFLA
 5. IFLA a EFLA najdou společné prostory pro sekretariát
 6. IFLA a EFLA budou podporovat společné konference, pracovní skupiny a další příležitosti pro rozvoj profese
 7. Členské poplatky budou udržovány na minimu. IFLA a EFLA podporuje princip dvou úrovní členských poplatků místo stávajících tří úrovní.
 8. Vývoj profese v Africe, která je součástí Centrálního regionu IFLA bude lépe řešit na světové úrovni
 9. Během transformačního sjednocovacího období nejsou národní organizace žádány, aby byly v obou organizacích ( IFLA a EFLA),ale je jim to pouze doporučováno

Postupné kroky ke sjednocení IFLA a EFLA :

 1. IFLA předloží modifikovanou regionální strukturu Světovému kongresu k odsouhlasení
 2. EFLA pozmění svoje stanovy, v kterých uzná vzájemné vztahy k IFLA
 3. Národní organizace možná budou muset upravit své stanovy, které by umožňovaly členství ve sjednocené organizaci
 4. Bude vypracován tříletý plán s názvem “ O sjednocení IFLA a EFLA” a bude předložen národním organizacím k diskusi

Pro zajištění uvedeného tříletého plánu byl odsouhlasen následující časový harmonogram :

 1. Strategické organizační plány IFLA a EFLA budou posouzeny do srpna 2004, tak aby mohly být odsouhlaseny na Světovém kongresu IFLA v září 2004 a na Generálním shromáždění EFLA v listopadu 2004.
 2. Písemná zpráva “O sjednocení IFLA a EFLA”, která definuje odpovědnosti a kompetence bude připravena do srpna 2004.
 3. Možností sdílet jeden sekretariát bude vyhodnocena do listopadu 2004.

Za IFLA podepsali v Praze 4. května 2004 :

Marhta C. Fajardo, IFLA President

Jeppe Aagaard Andersen, IFLA Vice President Centrální Region (Evropa, Afrika)

Za EFLA :

M. Teresa Andresen, EFLA President

Překlad Radmila Fingerová , 4.11.2004