Čeští architekti ucházející se o práci v USA se musí registrovat u ČKA. Registrační poplatek činí 500 Kč a je možno ho uhradit přímo v Kanceláři ČKA.


Registrační formulář (aj)

Potvzení o umístění na seznam NCARB (aj)