Začátkem května přijela do Prahy delegace nejvyšších představitelů NCARB - zastřešující organizace architektů USA, aby zhodnotila právě uplynulý rok od podepsaní Protokolu o výkonu profese architekta v hostitelské zemi mezi ČR a USA.


Začátkem května přijela do Prahy delegace nejvyšších představitelů NCARB - zastřešující organizace architektů USA, aby zhodnotila právě uplynulý rok od podepsaní Protokolu o výkonu profese architekta v hostitelské zemi mezi ČR a USA.

Jednání s NCARB - National Council Architectural Registration Boards se sídlem ve Washingtonu - proběhlo v prostorách naší Komory v Praze pátého a sedmého května tohoto roku. Za NCARB se jednání zúčastnili: odstupující president Peter Steffian, budoucí president Jim Campbell a ředitel kanceláře Michiel Bourdrez. Za ČKA byli přítomni odstupující předseda Petr Bílek, přeseda Petr Mráz a místopředseda Dalibor Borák. Většina přítomných jsou signatáři Protokolu mezi našimi profesními organizacemi, podepsaného v květnu minulého roku.
Naplnění Protokolu bylo zpomaleno díky loňským zářijovým událostem.
Hlavní význam setkání byl v hodnocení současného stavu a zároveň bylo přijato několik zásad, jakým postupem pokračovat v jednáních, aby naplnění Protokolu bylo realistické a vyrovnané.

Seznam ověřených architektů
Bylo dohodnuto, že bude vytvořen seznam architektů, kteří se přihlásí k možné práci v partnerské zemi. Obě organizace povedou seznam jednotlivých architektů, který bude veřejně přístupný. Architekti, kteří budou chtít být na seznamu, budou platit registrační poplatek. NCARB bude chtít od licencovaných architektů, kteří jsou rovněž certifikováni NCARB, poplatek 50 USD za roční uveřejnění v seznamu architektů, zajímající se o výkon praxe v ČR spolu s místním architektem. ČKA stanoví výši registračního poplatku představenstvem. V praxi to znamená, že pouze ti architekti, kteří jsou na veřejném a oběma stranami potvrzeném seznamu, se mohou zajímat o výkon profese dle podepsaného a ratifikovaného Protokolu v určitém kalendářním roce. Obě strany budou používat stejný formulář.

Užívání titulu architekt
V současné době je možno ve 44 státech titulovat českého architekta dle Protokolu Architekt, v ostatních 6 zatím "Designer". Ředitel NCARB informoval o přijatém dodatku zákona v USA, který umožňuje i naší profesi vykonávat praxi za podmínek uvedených v Protokolu. Byly rovněž dohodnuty podmínky, jakým způsobem se budou informovat profesní organizace v případě, že hostující architekt se dopustí přestupku proti legislativě, nebo poruší etický řád. NCARB a ČKA se informovali o situaci, týkající se školství a vzdělání architektů, o vedení záznamů povinné praxe, (ČKA zatím nereflektuje), o systému zkoušek do profese atd.

O Evropské direktivě v Berlíně
Další část jednání bylo věnováno nadcházejícímu Kongresu a Shromáždění UIA v Berlíně. Bylo konstatováno, že v Costa Rice, při jednání Komise pro profesní praxi, došlo k vážné chybě v části, zabývající se otázkou výkonu praxe v hostitelské zemi. Byl dohodnut postup, jakým způsobem se snažit o posunutí jmenovaného dílu Dohody do dalšího trilénia, aby se mohlo o tomto problému dále diskutovat v Komisi. Chyba spočívá v tom, že není v textu uznávána profesní organizace a z toho vyplývající důsledky. Tím není zajištěna ochrana domácího architekta při výkonu profese ve spojení s hostujícím architektem. ČKA požádala NCARB o komunikaci s ACE a následně s Evropskou Komisí, aby pomohl při realizaci připravované změny Architektonické Direktivy v EU.
Při současném návrhu Direktivy by se rozpor mezi legislativním uspořádání architektů v EU ještě zvětšil. NCARB by takto mohl pomoci tlaku evropských architektů, zastoupených ACE, při změně návrhu Direktivy, což by zlepšilo i postavení našich architektů v EU.

Představitelé obou profesních organizací byli přijati spolu s manželkami Premiérem ČR, Milošem Zemanem, k hodinovému rozhovoru, týkající se problémů architektury a životního prostředí včetně následků nesystémových rozhodnutí památkářů. Dále všechny representanty přijal Primátor Jan Kasl.
Nejdůležitější závěr z celého jednání je konstatování, že se Protokol bude moci naplňovat. Dále záleží pouze na aktivitě jednotlivých architektů, aby skrze jejich zkušenosti se mohly podmínky Protokolu v následujících jednáních dále upravovat. ČR se tak stala třetí zemí na světě, kde je pro architekty možný legální výkon profese v USA. Jednání o vzniku Protokolu nebyla jednoduchá, pracoval jsem na nich skrze kontakty, které jsem si vytvořil, dva roky. Byla by škoda toho nevyužít.

Petr Bílek