V pátek 16. ledna 2015 v nové budově Centra obnovy památek architektury v areálu vily Stiassni v Brně proběhlo významné zahraniční jednání architektonických Komor Visegrádské čtyřky. Hostiteli této akce byla pracovní skupina Zahraniční aktivity.


Dlouhodobě organizované jednání si kladlo za cíl zejména vytyčení dalších možností spolupráce Komor z tohoto regionu. Za statutární město Brno přijali pozvání ČKA náměstci primátora Martin Ander a Matěj Hollan. Za ČKA se akce zúčastnili členové PS Zahraniční aktivity Jaroslav Šafer, Josef Smutný, Pavel Martinek, Dalibor Borák a přizvaní architekti Karel Cieslar a Petr Lešek.

Slovenskou komoru reprezentoval její prezident Imrich Pleidel, Olga Miháliková a Juraj Šujan. Polskou komoru na jednání zastoupil viceprezident Piotr Gadomski a Borys Czarakcziew. Spolek polských architektů jako svého zástupce na jednání vyslal Pawla Kobylanského. Maďarská komora přijela ve složení Peter Hajnóczi (předseda), Zsófia Kovács a Ferenc Makovényi.

Setkání potvrdilo, že standardy výkonů a honoráře nejsou ožehavou otázkou jen na domácí půdě, ale i u našich nejbližších kolegů. Pozornost dostala rovněž problematika projektování BIM.

Neméně podstatným bodem programu byla i spolupráce v rámci Evropské rady architektů (ACE). Kromě Polska jsou všechny komory V4 členy ACE. Sdílení zkušeností a informací z jednotlivých meetingů by bylo přínosné nejen profesně, ale i finančně, neboť členství v ACE je poměrně nákladná, nicméně dle všech zainteresovaných Komor zároveň velmi podstatná záležitost. Jednotlivé státy byly také vyzvány k aktivní spolupráci se svými eurokomisaři. Za Českou republiku funkci eurokomisařky pro oblast spravedlnosti a především spotřebitelské politiky zastává Věra Jourová.

Česká strana se pochlubila aktuální informací, a sice že 14. ledna byla vládou ČR schválena Politika architektury a stavební kultury. Ostatní Komory také informovaly o důležitých legislativních dokumentech, které podporují architekturu v jejich zemi. Výměna informací proběhla i u architektonických soutěží. Maďarská komora architektů potvrdila, že propagace soutěží u veřejných zadavatelů je zásadní. Všechny Komory se zároveň shodly na tom, že veřejní zadavatelé mají tendenci soutěže obcházet a že i ony bojují s jejich počtem. České komoře architektů se každoročně sice daří počet soutěží zvyšovat (v roce 2014 o celou třetinu), nicméně uplatňování tohoto institutu v praxi má stále značné rezervy. Všichni účastníci byli s potěšením seznámeni s ještě horkou novinkou z polského parlamentu, který schválil novelu ZVZ, kde jediným kritériem výběru není cena.

Zástupci Komor se domluvili na kontinuální spolupráci. Další podobná setkání, jež by z organizačních a hostitelských důvodů opět hostila ČKA, by proto na sebe neměla dlouho čekat. Předpokládá se s koordinačními jednáními zhruba jednou až dvakrát ročně.

Během schůzky bylo možné si v prostorách Centra obnovy památek architektury prohlédnout výstavu nakladatelství Foibos Books Slavné vily V4 a Slovinska (Great Villas of the Visegrad Group and Slovenia). Dále Foibos představil soutěž Současný dům očima mladých architektů (Contemporary House throught the Eyes of Younf Architects), jíž se čtvrtým rokem účastní studenti fakult architektury zemí V4 a Slovinska. Brněnští účastníci jednání soutěž přivítali a vyjádřili ji pro letošní 4. ročník svou podporu.

ČKA, 21. ledna 2015