5. února 2016 se uskutečnilo již druhé pracovní setkání architektonických komor a spolku visegrádské čtyřky. Toto setkání se tradičně konalo v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně. Hostiteli byla stejně jako v minulém roce pracovní skupina Zahraniční aktivity.


IMG 0708 

Na základě úspěšného loňského setkání se komory z regionu V4 sešly, aby si vyměnily informace o událostech v jednotlivých organizacích za poslední rok. Důležitou součástí setkání byla zejména následná diskuse na dvě ústřední témata: architektonické soutěže a pozice městského architekta. Za statutární město Brno pozvání přijal náměstek primátora Matěj Hollan. Za ČKA se jednání zúčastnil předseda ČKA Ivan Plicka a členové PS Zahraniční aktivity Jaroslav Šafer a Pavel Martinek. K diskutovaným okruhům byli dále přizváni architekti Karel Cieślar a Petr Lešek za Pracovní skupinu pro soutěže.

Slovenskou komoru architektů na jednání reprezentoval její prezident Imrich Pleidel, dále pak Olga Miháliková, Kornel Kobák a Marin Jančok. Polskou komoru zastupoval viceprezident Piotr Gadomski a Borys Czarakcziew. Jako zástupce spolku polských architektů se jednání zúčastnil Pawel Kobylańsky. Maďarská komora jako své zástupce vyslala Ference Makovényiho a Andráse Bordáse.

V návaznosti na jednání z předchozího roku dostalo prostor téma architektonických soutěží. Česká komora architektů seznámila ostatní komory s podobou aktuálně projednávaného zákona o zadávání veřejných zakázek, který již výslovně uvádí i jiná než ekonomická kritéria výběru zpracovatele projektové dokumentace. Jednalo se také o potřebě všech zemí klást důraz na profesní rozvoj porotců a jejich kvalifikaci, která by měla být zajištěna komorami. K tomuto tématu zástupce polské komory prezentoval studii o pozici veřejných tendrů v Polsku, která byla jejich komorou zpracována.

Dalším neméně důležitým bodem jednání byla diskuse o kompetencích městského architekta a právních předpisech. Polská komora architektů zmínila absenci obecného zákona, který by se týkal městského architekta, což se zatím neúspěšně snaží změnit. Diskuse se stočila k otázce pracovní náplně městského architekta, a zda je možné, aby městský architekt vykonával vlastní praxi.

Předseda České komory architektů Ivan Plicka představil projekt Program pro stanovení hodnoty projektových prací, který je dostupný on-line a nabízí možnost výpočtu individuální cenové nabídky (honoráře) za vypracování projektové dokumentace pro pozemní stavby, územní a regulační plány. Tento projekt ČKA připravila jako součást Manuálu pro zadávání veřejných zakázek, jehož objednavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Manuál i program rozproudily živou diskusi o možnosti jejich sdílení a využití i ostatními komorami a spolkem zemí z okruhu V4.

V prostorách Metodického centra pro moderní architekturu byly současně vystaveny oceněné práce v rámci Přehlídky diplomových prací, kterou Česká komora architektů pořádá již 16. rokem. Po ukončení pracovního jednání proběhla exkurze do prostor vily Stiassni, jež byla v roce 1929 postavena podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera. Plodné jednání potvrdilo, že koncept setkávání visegrádské čtyřky je pro všechny zapojené organizace nanejvýš inspirativní, a potvrdilo snahu o kontinuální spolupráci, ať již ve formě společných schůzek nebo sdílení zkušeností a materiálů.