Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA), Evropské fórum politik architektury (EFAP) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

 

V současně době je ČKA aktivním členem ACE a ENACA.
Zároveň ČKA spolupracuje se zahraničními Komorami, a to především se Slovenskou komorou architektů.

Mezinárodní spolupráce je v gesci pracovní skupiny ČKA Zahraniční aktivity.

ČKA má svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Ing. arch. Pavel Martinek byl zvolen valnou hromadou ACE dne 22. listopadu 2019 v Barceloně členem představenstva pro funkční období 2020/2021.

  • IFLA

    Světová organizace zahradních a krajinných architektů, Brusel, Belgie