Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA), Evropské fórum politik architektury (EFAP) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

 

V současně době je ČKA aktivním členem ACE a ENACA.
Zároveň ČKA spolupracuje se zahraničními Komorami, a to především se Slovenskou komorou architektů.

Mezinárodní spolupráce je v gesci pracovní skupiny ČKA Zahraniční aktivity.

V roce 2017 má ČKA zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Na současné období bude zájmy architektů Evropy zastupovat Pavel Martinek, dlouholetý člen pracovní skupiny ČKA.