Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů.


Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na území ČR dokončenými v posledních pěti letech.

Registrace do soutěže je bezplatná. Z přihlášených děl porota vybírá v prvním kole užší nominaci, ze které v dalším kole volí finalisty a držitele hlavní ceny. 5. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen v lednu 2020.

Více informací o České ceně za architekturu naleznete na webu https://ceskacenazaarchitekturu.cz/ .

Nabídka partnerství

Ohlédnutí za jednotlivými ročníky ČCA

Vzor smlouvy o spolupráci (.doc)