29. července 2016 zveřejnila Evropská komise doporučení týkající se podpory budov s téměř nulovou spotřebou energie.


Doporučení obsahuje postup k naplnění Směrnice o energetické náročnosti budov. Upozorňuje na to, že od roku 2020 by všechny nové budovy měly být navrženy s téměř nulovou spotřebou energie. Směrnice o energetické náročnosti budov je v současné době předmětem přezkumu. Zásady pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou jedním z pilířů současné směrnice a od roku 2020 se pravděpodobně stanou normou pro nové budovy. V rámci přezkumu se posuzuje, zda bude do roku 2030 potřeba dalších opatření.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.