Drazí kolegové,

přemýšlím, jak bychom mohli jako Komora přispět poničeným jihomoravským a lounským obcím. A vím, že nejsem sám, někteří se již o to snažíte. Rád bych vás vyzval, pokud zvažujete bezplatnou či jinak dotovanou projektovou kapacitu, abyste své nabídky směřovali na ČKA (na e-mail [email protected]), kde je budeme shromažďovat a koordinovat s krizovým štábem Jihomoravského kraje a SMOČR i SMS. Samozřejmě tak nijak nechceme omezit přímou spolupráci, pokud máte své kontakty. Kromě toho jsou zveřejněna sbírková konta, kam lze okamžitě přispět postiženým. Domlouváme se také s kolegy z ČKAIT na koordinaci projektové podpory.

Děkuji za vaši účast.
Jan Kasl