V roce 2015 oslaví česká technická veřejnost 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, na jehož tradici mimo jiné navazuje i Český svaz stavebních inženýrů.


Prezidium ČSSI se proto rozhodlo upozornit veřejnost na toto výročí řadou aktivit, kterými by se mělo nejen připomenout toto úctyhodné jubileum, ale zejména zdůraznit význam naší profese pro celou společnost.

Toto významné výročí hodláme veřejnosti připomenout mimo jiné následujícím akcemi:

1/ Uspořádáním ankety Top ten osobností stavitelství a architektury 1865 – 2015 (Anketa o nejvýznamnějšího architekta / inženýra / a stavitele posledních 150 let) a jejím zveřejněním minimálně na webu ČSSI, na stránkách časopisu Stavebnictví, jehož je ČSSI spoluvydavatelem a pokud možno i na výstavě o životě a práci nejvýznamnějších osobností.

2/ Výsledky ankety budou prvně oznámeny na Slavnostním setkání v Betlémské kapli v den 150. výročí    31. 10. 2015. Doba konání: 16:00 – 22:00 hodin.

Před Slavnostním setkáním proběhne také vernisáž putovní výstavy k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“). V průběhu slavnostního setkání:

  • budou oznámeny výsledky ankety TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865-2015
  • veřejnosti bude předveden i „Strom života“ spolků činných v oboru stavebnictví a architektury, které působily v období 1865 – 2015 na našem území,
  • proběhne křest Almanachu ČSSI vydaného k výročí SIA,
  • ve spolupráci s Českou poštou bude vydán Pamětní list.

Slavnostní setkání je pořádáno ve spolupráci s vedením ČVUT v Praze. K účasti jsou pozváni přední představitelé státní správy, samosprávy, odborných spolků a odborných škol, architektů, projektantů, dodavatelů staveb i výrobců stavebních hmot.

3/ Dokumentováním historické paměti stavebních, architektonických a projektových firem působících v Čechách, formou shromáždění popisu jejich historie, významných děl a osobností a její zveřejnění, mimo jiné i na webových stránkách ČSSI.

4/ Vydáním Almanachu Českého svazu stavebních inženýrů o historii a současné činnosti svazu (150 let od založení a 25 let od obnovení činnosti) se „stromem života“ odborných spolků v kontextu vývoje českého stavebnictví. V Almanachu bychom rádi dali prostor i pro rozhodující subjekty české architektury a stavebnictví.

http://www.150letsia.cz/

Oslava se koná pod záštitou České komory architektů.