Porota 12. ročníka ocenenia CE•ZA•AR 2013 ocenila nielen mladých architektov, ale aj tých, ktorí v dobe finančnej krízy zohľadnili ekonomické riešenia architektúry.


Tlačová správa
Bratislava 10.10.2013

Dvanásty ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR vyvrcholil dnes večer v bratislavskej Refinery Gallery slávnostným odovzdaním sošiek víťazom za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry. Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

Záštitu nad Cenou za architektúru CE·ZA·AR 2013 prevzali primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a minister kultúry Marek Maďarič.

Slávnostný galavečer sa konal v netradičných priestoroch bratislavskej Refinery Gallery. Galavečerom počas priameho prenosu odvysielaného RTVS na Dvojke o 20.00 hod sprevádzali moderátori Adela Banášová a Matej Sajfa Cifra. Atmosféru industriálnych priestorov dotvárali živá hudba v podaní jazzovej divy Brendy Boykin s Club des Belugas, violončelistu Jozefa Luptáka a strhujúceho Cello Colosseum.

O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení Arch. Patrick Colombier (architekt, FR) – predseda poroty, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, CZ), Michal Hvorecký (spisovateľ, SK), Ing. arch. Martin Jančok (architekt, SK), Mag. arch. Beny Meier (architekt, AT), Ing. Arch. MgA Osamu Okamura (architekt, CZ) a Ing. arch. Vladimír Vršanský (architekt, SK).

„Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku akademického sochára Jána Hoffstädtera si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

Rodinné domy: Rekreačná chata, Nižný Klátov, autori: Michal Mihaľák, Ján Kánocz, autor foto: Ján Kánocz

Bytové domy: Bytový komplex Alfa Beta Gama, Bartókova ulica 2 b/c/d, Bratislava, autori: Peter Čavara, Peter Sány, autor foto: Peter Sány

Občianske a priemyselné budovy: Administratívne centrum Reding Tower 2, Račianska ulica, Bratislava, autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, autor foto: Ľubo Stacho

Rekonštrukcia a obnova budov: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Skutockého 7, Banská Bystrica, autori: Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková, autor foto: Igor Teplan

Interiér: Byt v Nitre, Nitra autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke, autor foto: Ivan Príkopský

Exteriér: Verejné priestranstvá Palárikovo, Hlavná 82, Palárikovo, autori: Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková, Eva Torišková, autor foto: Anna Dobrucká

Okrem týchto šiestich oficiálnych víťazov sa udelila aj Cena verejnosti, ktorú na základe internetového hlasovania na webe denníka SME získalo dielo Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová, Košice 1 – Sever, autori: Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan, autor foto: Ján Sekan. Cenu verejnosti odovzdal primátor Hlavného mesta SR Milan Ftáčnik.

Prvýkrát v  dvanásťročnej histórii tohto ocenenia odovzdal cenu v kategórii Interiér svetoznámy dizajnér Roberto Palomba, ktorý je tvorcom jedinečnej kolekcie Kartell by Laufen.

Porota 12. ročníka ocenenia CE·ZA·AR 2013 ocenila nielen mladých architektov, ale aj tých, ktorí v dobe finančnej krízy zohľadnili ekonomické riešenia architektúry. Členovia poroty nastavili slovenskej architektúre zrkadlo pod iným uhlom, pričom sumarizovali vynikajúci profesionálny výkon architektov v širšom typologickom spektre.

Porota sa jednoznačne priklonila k nasmerovaniu Ceny do radov širokej verejnosti. Nominované diela nesú jasný odkaz na jednoduchosť, funkčnosť, účelnosť a ekonomickosť.  Jedno z víťazných diel navrhne porota na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award.

 

Ocenenie CE∙ZA∙AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za vynikajúci profesionálny výkon zrealizované dielo architektonického

umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov architektov v prezentácii ich

tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. O laureátoch ceny CE∙ZA∙AR rozhoduje

medzinárodná odborná porota vo dvoch kolách. V prvom kole vybrali porotcovia zo 76 prihlásených diel užší výber diel, ktoré v druhom kole

navštívili. Na základe obhliadky rozhodli o udelení 18 nominácií a v tajnom hlasovaní zároveň o udelení cien v jednotlivých kategóriách. O konečných

výsledkoch hlasovania je do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty.

 

Prihlásené diela, nominácie a fotografie víťazných diel sú zverejnené na stránke www.cezaar.sk.


Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava, 02/54431254,komarch@komarch.sk, www.komarch.sk

Organizačný partner CE∙ZA∙AR 2012: design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava, 02/50201717, info@designfactory.sk, www.designfactory.sk

Tlačová správa v PDF >>

Obrázky

RaOB   Krajsky sud, Banska Bystrica Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Banská Bystrica

RD   Rekreacna chata Nizny Klatov Rekreačná chata, Nižný Klátov

Ext  Verejne priestranstva, Palarikovo Verejné priestranstvá, Palárikovo

OaPB   Reding Tower 2, Bratislava Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava

BD   Komplex Alfa Beta Gama, Bratislava Bytová komplex Alfa Beta Gama, Bratislava

Int   Byt v Nitre, Nitra Byt v Nitre, Nitra

Cena verejnosti  Kosˇicky´ hrad   revitaliza´cia na vrchu Hradova´, Kosˇice Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová