Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře získal za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara docent Jan Štípek in memoriam.


Tisková zpráva ze dne 7. října 2014; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Cenu udělil dnes večer primátor města Plzně Martin Baxa na doporučení odborné poroty docentu Janu Štípkovi in memoriam za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Překvapením galavečera FINPEX, v rámci něhož k předání ceny došlo, bylo také zvláštní ocenění, které se porota rozhodla udělit městu Plzni za realizaci tří kašen na náměstí Republiky. Cena Hanuše Zápala je udělována jednou za čtyři roky za přínos plzeňské architektuře v uplynulém období. V letošním roce se o ni ucházeli autoři deseti staveb, které prezentuje doprovodná výstava. Ta je do 13. října k vidění v Atriu Měšťanské besedy denně od 8 do 20 hodin.

„Příjemně mě překvapila úroveň všech dokončených staveb nominovaných na Cenu Hanuše Zápala 2010–2013. Jsou to skutečně výjimečná díla. Jsem velmi potěšen, že jsem mohl ocenit právě takový počin, jakým pro mě i osobně továrna na umění v podobě nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je,“ říká primátor města Plzně Martin Baxa.

„Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara byla z mnoha hledisek překvapením prohlídky nominovaných projektů. Volný koncept řešení velkoprostorových atelierů a jejich řazení v celkovém uspořádání naprosto přesvědčivě demonstruje tendence moderní výuky uměleckých disciplín na evropské i světové úrovni. Variabilita prostoru a transformace ateliérů vytváří atmosféru tvůrčího prostředí pro studenty i vyučující. Naopak klidné prostředí kanceláří a počítačových studií je odstíněné venkovní textilní dvojitou fasádou s kreativním nábojem prezentace do svého okolí. Rozhodnutí všech členů poroty pro udělení ceny tomuto projektu bylo jednomyslné,“ vysvětluje předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.

V průběhu diskuze nad nominovanými stavbami se odborná porota jednomyslně shodla, že udělí zvláštní ocenění poroty nominaci č. 2 – Třem kašnám na náměstí Republiky. „Je málo příkladů, kdy veřejný zadavatel – město Plzeň dotáhne projekt do konečné realizace bez kompromisů. Porota hlasovala o ocenění poroty kašnám na historickém náměstí Republiky zejména při vědomí složitosti realizace projektu, který vzejde z veřejné soutěže a následného procesu. Projekt vyvolal veřejnou debatu, kterou odpovědní představitelé města zvládli přesvědčivě,“ vysvětluje rozhodnutí předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.
 

O doc. Ing. arch. Janu Štípkovi

Docent Jan Štípek (12. 8.1941 – 24. 5. 2012) absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Intenzivně se věnoval kultivaci profese architekta. Stál u zrodu České komory architektů v roce 1992 a v následujícím roce byl zvolen jejím prvním předsedou. Od roku 1993 až do roku 2007 byl s přestávkami členem představenstva České komory architektů. O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát. Inicioval aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA-Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v roce 2012 pak medaili České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Zdroje: www.cka.cz a www.archiweb.cz

 

Seznam nominací 2010–2013

 • Nominace č. 1: Autosalon Invelt na Rokycanské
  Autor stavby: A.S.S.A. architekti s.r.o. – akad. arch. Vratislav Kučera, Ing. arch. Martin Kliment
 • Nominace č. 2 – Tři kašny na náměstí Republiky
  Autor stavby: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
 • Nominace č. 3 – Atletický stadion města Plzně ve Vejprnické ulici
  Autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
 • Nominace č. 4 – Fotbalový stadion města Plzně ve Štruncových sadech
  Autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
 • Nominace č. 5 – Budova společnosti FORTIS v Úněšovské ulici
  Autor stavby: Ing. arch. Marcel Hausner, Ing. arch. Martin Spěváček
 • Nominace č. 6 – Administrativní budova v Nádražní ulici
  Autor stavby: akad. arch. Václav Šmolík
 • Nominace č. 7 – Bytový dům v Modřínové ulici
  Autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. Marcela Kobzová
 • Nominace č. 8 – Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
  Autor stavby: doc. Ing. arch. Jan Štípek
 • Nominace č. 9 – Řadový rodinný dům ve Staniční ulici
  Autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Tereza Nová, Ing. Josef Houška
 • Nominace č. 10 – Polyfunkční dům v Černicích
  Autor stavby: projectstudio8 s r.o., Ing. Ondřej Janout

Posláním Ceny Hanuše Zápala, ceny primátora města Plzně, je nalézt, ohodnotit a upozornit na kvalitní stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období uplynulých čtyř let. Cílem je podpořit zájem veřejnosti i investorů o vznik architektonicky, esteticky a technicky hodnotných staveb, které dokáží povznést stavební kulturu města. Návrh na nominaci mohl podat bezplatně kdokoliv, ať už písemně nebo prostřednictvím webových stránek Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Novostavby pak hodnotila odborná porota ve složení: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petr Franta (předseda poroty), Ing. arch. Ivana Gantnerová, Ing. arch. Libor Monhart, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Jaroslav Zima.

Více informací o Ceně Hanuše Zápala najdete na www.ukr.plzen.eu.
 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region.

 Pozvánka na výstavu novostaveb nominovaných na cenu primátora, 7. - 13. října 2014 >>

logo plzen 2015