Děkanem Fakulty architektury ČVUT se stal Ladislav Lábus.


Děkanem Fakulty architektury ČVUT byl na dnešním zasedání Akademického senátu zvolen prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA. Ve volbě získal 8 hlasů.

Druhý PhDr. JUDr. Jiří Plos získal 7 hlasů. Kandidáti Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. a prof. Ing. arch. Robert Votický, D. Arch. nezískali ve volbě žádný hlas.

Prof. Lábus se mandátu ujme 1. února 2014.

http://volba-dekana-fa-2013.blogspot.cz/2013/10/dekan-zvolen.html