V souvislosti s několika odezvami na průběh architektonické soutěže o Štvanici v médiích, v nichž architekt Ivan Kroupa mimo jiné obviňuje Českou komoru architektů z alibismu a nečinnosti, vyzývá Komora architekty ke spolupráci.


Vyjádření ČKA k dopisu Ivana Kroupy Architekti architektům ve věci soutěže na revitalizaci ostrova Štvanice

Jedna z hlavních výtek Ivana Kroupy v jeho dopisu Architekti architektům, který byl zveřejněný na www.archiweb.cz, je směřována k jednání a rozhodnutí poroty. Složení poroty je však v kompetenci zadavatele, nikoliv ČKA. V tomto ohledu se tedy slova Ivana Kroupy, že Komora dostatečně neplní svoji funkci a že by měla být zrušena, jeví jako nepřiměřená.

Podotýkáme, že v průběhu architektonické soutěže o Štvanici Komora neustále jednala s Magistrátem hl. m.  Prahy. Opakovaně ho vyzývala k odstranění konkrétních nedostatků a náprav ve věci znehodnocených panelů se soutěžními návrhy. ČKA zároveň odmítá tvrzení, že situaci zlehčovala a že se chovala alibisticky. Nepříliš šťastný průběh soutěže nebyl zapříčiněn pasivitou Komory, nýbrž souhrou několika událostí, mezi něž například patřilo několikaměsíční šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) či mediálně značně propíraný nález soutěžních panelů v odpadu ještě před vyhlášením výsledků soutěže. Díky přímé a maximálně otevřené komunikaci Komory s Magistrátem naopak došlo k vyhlášení výsledku soutěže a jejímu řádnému ukončení.

Mezi architekty se přitom ozývají hlasy, že pro ně Komora nic nedělá. Vyvíjená aktivita by však měla být obousměrná. Je tedy nutné si klást i otázku, co dělají architekti pro Komoru? Aktivní členská základna je pro ni nezbytnou oporou. Zástupci ČKA si proto váží neutuchajícího zájmu architekta Ivana Kroupy o dění okolo soutěže o Štvanici. Nejen jemu, ale i všem architektům, kteří mají zájem cokoliv změnit, připomínají, že se v dubnu příštího roku bude konat další Valná hromada ČKA, kde budou jakékoliv podněty ohledně soutěží či poslání a strategie Komory více než vítány. Opravdu každý zde bude mít šanci říci svůj názor a veřejně ho v diskusi nejen obhájit, ale ideálně rovněž uplatnit v rámci své kandidatury do orgánů ČKA.

V neposlední řadě Komora pravidelně pořádá diskusní setkání OTTA (Otevřený think tank architektů). V říjnu letošního roku se dokonce debatovalo přímo na téma architektonických soutěží a další podobná událost se připravuje na duben 2014, kdy shrneme všechny soutěže z předchozího roku. Petr Lešek, 1. místopředseda ČKA a předseda Pracovní skupiny pro soutěže dodává: „Jsem rád, že Ivan Kroupa má takový elán ve věci architektonických soutěží a rád jej uvítám mezi členy Pracovní skupiny pro soutěže. Byl bych také rád, aby si své znalosti o nekalostech v soutěžích nenechával pouze pro sebe, ale snažil se poukázáním na ně o nápravu. Zároveň si dovolím upozornit všechny kolegy architekty, že funkcionářem není nikdo rád a je to spíše o pocitu, že se to pro společnou věc musí vydržet. Připomínám, že všichni architekti mají možnost kdykoliv kontaktovat jednotlivé pracovní skupiny ČKA, včetně pracovní skupiny pro soutěže, a dodat jim tolik ceněné návrhy a podněty na řešení konkrétních otázek.“

Zde naleznete:
- dopis Ivana Kroupy "Architekti architektům (v soutěži na revitalizaci ostrova Štvanice)" >>
- přehled veškerých aktivit ČKA ve věci soutěže o Štvanici >>