Dne 4. září 2012 se uskutečnila Konference ředitelů projekčních společností, nad níž ČKA udělila záštitu. Komoru zastupoval předseda Josef Panna. Předmětem setkání byla diskuse o současné situaci sektoru a jeho dalších vyhlídkách. Součástí byla rovněž prezentace výsledků Studie projekčních společností 2012.


Konferenci pořádala Nadace ABF.

Mezi odborníky pozvanými do panelu byli také:

Josef Panna, předseda, ČKA

Pavel Křeček, předseda, ČKAIT

Jiří Plos, právní poradce, ČKA

Jakub Masák, Masák & Partner

Robert Špalek, člen představenstva, ČKAIT

Pavel Štěpán, prezident ČSSI a člen představenstva, ČKAIT

Jan Hájek, místopředseda představenstva ČKAIT

Vladimír Seidl, obchodní ředitel, Metroprojekt Praha

Petr Novotný, partner, Vilímková, Dudák & Partners

Vlastimil Fidler, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a PPP, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Více informací viz http://www.ceec.eu/konference.php?show=16

Monitoring tisku po Konferenci ředitelů projekčních společností 4. 9. až 7. 9. 2012 (ráno) (PDF)

 

CEEC_1

CEEC_3

Fotografie CEEC Research