Česká komora architektů pokračuje ve spolupráci s časopisem ERA21.


Členové ČKA mají bezplatný přístup do on-line archivu časopisu ERA21.
Archiv momentálně obsahuje čísla ročníků 2009 až 2014 a postupně probíhá jeho další rozšiřování.
Na internetové adrese www.era21.cz/cka stačí vyplnit jméno, číslo autorizace a na kontaktní e-mail vám budou následně zaslány přístupové údaje.