Výsledky mezinárodní krajinářské výzvy týkající se obnovy krajiny vysídleného pohraničí.


Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 vyhláslo mezinárodní krajinářskou výzvu týkající se obnovy krajiny vysídleného pohraničí. Je to příležitost mluvit o bolavých místech vysidlování krajiny v okrajových územích, což je problém celoevropský. V konkrétní situaci Výškovic, které jsou součástí Chodové Plané, se tento problém spojuje s některými aspekty nedávné historie česko - německého pohraničí právě na základě hledání společného dialogu a spolupráce odborníků a specialistů různých národů. Výzva byla vyhlášena pro všechny lidi z celého světa bez omezení profese, věku a vzdělání.

Vyhlašovatel: Plzeň 2015, o.p.s.

Garant akce: Klára Salzmann, tel: + 420 724 749 086, e-mail: salzmann@plzen2015.cz

Sekretář soutěže: Milan Svoboda, tel: + 420 739 095 871, e-mail: svobodami@plzen2015.cz

Předmětem výzvy bylo vypracování ideového  návrhu dalšího rozvoje obce Výškovice  u Chodové Plané.  Součástí zadání byl řtaké návrh land art intervence v území.

Termín konání výzvy: 11. 2. 2014 – 28. 4. 2014

Porota:  Till Rehwaldt Německo, Nigel Thorne Velká Británie, Pavlína Mišíková Slovensko, Christine Rottenbacher   Rakousko, Valdimír Sitta  Česká republika, náhradníci: Michal Fišer Česká republika, Klára Salzmann Česká republika

Zasedání poroty: 15. - 16. 5. 2014, Plzeň

Počet odevzdaných návrhů: 15

Ceny a odměny celkem: 150 000 CZK

Návrhy, které postupují do 2. kola Výzvy a zúčastní se workshopu v Chodové Plané v termínu 21. – 27. 7. 2014:

  • Eszter Jákli a Mónika Mandel, Maďarsko
  • Cristina Andreea Pavelescu, Raluca Baco a Stefania Madalina Irimiea, Rumunsko
  • Vít Rýpar, Česká republika
  • Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
  • Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt, Německo

Informace o Výzvě a postupující návrhy >>
Protocol of the Evaluation meeting >>

Partneři výzvy:

partneri_vyskovice_0614