V reakci na výzvu ČKA v souvislosti se Štvanicí shrnujeme dosavadní kroky, které ČKA ve věci Štvanice podnikla.


5 nejaktuálnějších událostí ve věci soutěže na Štvanici:

V úterý 12. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže -> tisková zpráva.

Ve středu 6. listopadu informoval pražský magistrát o zasedání poroty a termínu vyhlášení výsledků. Více v sekci Soutěže.

Reakce ČKA na nález znehodnocených soutěžních návrhů o využití a rozvoj ostrova Štvanice a výzva k řádnému ukončení soutěže ze dne 24. 10. 2013.

Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy k soutěži na Štvanici ze dne 23. 10. 2013.

Dopis předsedy ČKA primátorovi Prahy ze dne 23. 10. 2013.

Dne 12. 10. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS o zastavení správního řízení .

 

Stav soutěže o využití a rozvoj ostrova Štvanice k 23. říjnu 2013 (reakce na nález ÚOHS zveřejněný 12. října 2013):

V posledních dnech se okolo soutěže na Štvanici mediálně dělo mnohé, a to i díky osobní iniciativě architektů, která je pro ČKA velmi důležitá a za kterou děkujeme. Co se nicméně opravdu změnilo od článku v posledním Bulletinu ČKA?

V první řadě to, že nyní již známe vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) (http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrova-stvanice-v-praze) ve věci návrhu na přezkum vyloučení jednoho ze soutěžících. Vyplývá z něj, že ÚOHS několik měsíců studoval všechny okolnosti (návrh na přezkum vyloučení byl podán 21. 5. 2013), aby nakonec řízení 12. 9. 2013 zastavil pro nesložení kauce. K odvolání nedošlo, a tak 12. 10. 2013 toto rozhodnutí nabylo právní moci. Pro upřesnění dodáváme, že vyrozumění o vyloučení ze soutěže musí obdržet účastníci řízení dle zákona o veřejných zakázkách okamžitě. O svém vyloučení na základě nesplnění formálních požadavků byli informováni pouze oni, což na anonymitu ostatních návrhů nemůže mít žádný vliv.
To, co nás však stále zajímá, je, kdy bude soutěž řádně ukončena. Dle informací od zástupců města Magistrát hl.m. Prahy v řádech dnů vydá zprávu k aktuální situaci. Ta by již konečně měla zahrnovat i termíny vyhlášení výsledků a následné výstavy. Do té doby, než tak magistrát učiní, je ale nepochybně správné řádné ukončení soutěže urgovat.
Byli bychom rádi, aby problémy okolo soutěže na Štvanici nějakým způsobem nepoškodily důležitost a smysluplnost soutěží, ale naopak se staly jakýmsi poučením, jež ve výsledku povede ke zlepšení. Pevně věříme, že s rostoucí zkušeností zadavatelů, porotců i soutěžících bude ubývat odvolání, stejně jako nejistého organizování.

Petr Lešek
1. místopředseda ČKA a předseda a PS pro soutěže

--------------------------

Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy k soutěži na Štvanici ze dne 23. 10. 2013.

---------------------------

Tiskové prohlášení České komory architektů vydané pro Českou tiskovou kancelář (ČTK) >>

---------------------------

Stav ke 30. 9. 2013 (text uveřejněn v Bulletinu ČKA 03/2013):

V minulém roce jsme se radovali, že na řešení využití natolik podstatného místa, jakým je ostrov Štvanice, se hlavní město Praha rozhodlo vypsat soutěž. S napětím jsme očekávali výsledky druhého kola… a stále čekáme. Podle našich informací byla soutěž již před uzavřením, nicméně jeden ze soutěžících, který byl před vlastním posuzováním vyloučen z důvodu formálních nedostatků, podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Neformální cestou získala ČKA informace, že důvod pozastavení soutěže spočívá v poskytnutí všech souvisejících podkladů, včetně soutěžních návrhů, ÚOHS v návaznosti na podání návrhu účastníka proti vyloučení ze soutěže.

ČKA je názoru, že postup ÚOHS, který si od vyhlašovatele vyžádal kompletní dokumentaci soutěže včetně soutěžních návrhů v originálech, byl ze strany úřadu neoprávněný. Úřad tak fakticky zapříčinil pozastavení soutěže, jelikož vyhlašovateli znemožnil provést kroky předepsané zákonem a soutěžními podmínkami.

Z důvodu nedostatku oficiálních informací je situace nepřehledná: předsedkyně poroty Alexandra Udženija už není radní, v médiích se objevila informace, že vítěz je už znám, ale jinak vyhlašovatel mlčí. V této nepříjemné situaci se ČKA snaží vypisovatele už od června přimět k vysvětlení situace. Právní zástupce na požadavek ČKA reagoval informací, že vysvětlení k aktuálnímu stavu vydávat nebude a že jediná informace, které může ČKA v době probíhajícího řízení poskytnout, je ta, že řízení bylo přerušeno do rozhodnutí ÚOHS o podaném návrhu na přezkum úkonů zadavatele v řízení.

ČKA se proto obrátila na pražského primátora Tomáše Hudečka s žádostí o řešení situace s návrhem, aby si vyhlašovatel na ÚOHS vyžádal kopie všech dokladů a soutěž ukončil, a připomínkou, že vyhlašovatel je vůči účastníkům soutěže vázán zákonnými lhůtami, v nichž by měl o návrzích rozhodnout. A jelikož ani měsíc po odeslání dopisu nedorazila odpověď a vypisovatel nastalou situaci nevysvětlil, tuto odpověď ČKA v druhé půlce září urgovala. „Aktuální mlčení a nekonání vyhlašovatele ve věci soutěže vrhá na celou soutěž špatné světlo. Soutěž byla kvalitně vypsaná a obsazená. Architektonické týmy do ní investovaly měsíce práce. Stop stav a mlčení vyhlašovatele, které trvá již dlouhou dobu, vyvolává zcela logicky bouřlivou náladu, spekulace o důvodech a nespokojenost. Už teď je zřejmé, že další architektonická soutěž pořádaná městem bude muset překonávat nastalou nedůvěru a tato nedůvěra roste každým dnem. Rychlá reakce a řešení, které není obtížné, jsou velmi potřeba,“ uvedl v dopise předseda PS pro soutěže Petr Lešek.

Jednotlivé kroky ČKA jsou popsány ZDE >>