Upozornění!!

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s nabytím účinnosti nové pojistné smlouvy č. 8059840216 (ke dni 1.10.2015) na pojištění profesní odpovědnosti, která každé autorizované osobě umožňuje individuálně si zvolit výši pojistného limitu v základním pojištění, tímto upozorňujeme na nutnost úhrady pojistného nejpozději do 8. 4. 2016 v případě, že si autorizovaná osoba zvolí vyšší  limit pojistného krytí pro rok 2016 (tj. 500 000 Kč za 1 800 Kč/rok). Po uplynutí tohoto data bude možné zvolit a uhradit pojistné pouze za nižší pojistný limit (tj. 200 000 Kč za 1 140 Kč/rok) a rozdíl pojistného bude autorizované osobě vrácen zpět.

Pozn.: Uvedené omezení se nevztahuje na nově autorizované osoby, které svou autorizaci získají později než v I. čtvrtletí tohoto roku. Tyto si mohou výši limitu pro daný rok zvolit i po tomto datu.

Veškeré informace o profesním pojištění naleznete zde >>